תואר שני בעיצוב סביבה וחינוך (M.Ed.Des)

ראש התכנית - פרופסור ברוך ברוך:

התכנית הייחודית לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך שמה לה למטרה להוות תכנית דגל המושתתת על אינטרדיסציפלינריות בארכיטקטורה – חינוך – עיצוב חזותי, שתוכל ליצור באמצעות בוגריה אימפקט משמעותי על תכנון, עיצוב ופיתוח סביבות למידה בהן משולבות טכנולוגיות מתקדמות ופדגוגיות חדשניות, במערכות החינוך השונות של המאה ה-21 בארץ.

 

התכנית לתואר שני המוצעת מיועדת לארכיטקטים, מעצבים, ומורים, בעלי תעודת הוראה הרואים את ייעודם כמתכננים ויועצים לעיצוב סביבה חינוכית פיזית ופדגוגית אשר יובילו, יקדמו וישפרו את תהליכי ההוראה והלמידה בחלל הלימודי על מכלול מרחביו.

התכנית תתקיים בחלל ייעודי במרכז האקדמי ויצו חיפה, עם מיטב המרצים לארכיטקטורה,  לתקשורת חזותית, לטכנולוגיה ולחינוך של המרכז האקדמי. משך הלימודים יהיה שנתיים ביום לימודים מרוכז אחד בשבוע.

 

בבסיס התוכנית המוצעת עקרונות פדגוגיים חדשניים ובזיקה לעולמות ה-We Work וה- We Learn השיתופיים ולמרחבי העבודה של חברות טכנולוגיית העילית, השואפות ומצליחות לקדם חדשנות ויצירתיות.

 

התוכנית מיועדת לסטודנטים בוגרי תואר ראשון הבאים מדיסציפלינות שונות: ארכיטקטים, מעצבים, אנשי חינוך בעלי ידע אינטגרטיבי בעיצוב סביבות ומרחבים, תוכן ופדגוגיה, מעצבי חינוך שיפעלו בתום לימודיהם בתואר השני, כמתכננים ויועצים למשרד החינוך, לרשויות מקומיות ולמוסדות חינוך בהם יעבדו בצמידות למנהלי בתי הספר ולמוריו על מנת לשפר ולהשפיע על תנאי ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה.

 

לרשימת הקורסים בתכנית לחצו כאן

להרשמה מקוונת לחצו כאן

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.