סגל

רשימת סגל המרצים בתואר השני לעיצוב סביבה וחינוך עפ״י סדר אלפביתי:

 

פרופ' הדס שדר -  ממלאת מקום לראש התכנית לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך

staff_table

ד"ר אהרון שמחה
סלומון אבי
ד"ר אדר' בלפרמן אהוד
ד"ר גרוסוירט עמיר
ד"ר טנצר מירה
ד"ר מור אבי ענת