סגל

רשימת סגל המרצים בתואר השני בעיצוב סביבות למידה עפ״י סדר אלפביתי:

 

ד"ר אדר' דנה מרגלית -  ראש התכנית

staff_table

ד"ר אהרון שמחה
סלומון אבי
ד"ר אדר' בלפרמן אהוד
ד"ר גרוסוירט עמיר
ד"ר טנצר מירה
ד"ר מור אבי ענת