פרופ' אדר' שדר הדס

פרופ' אדר' שדר הדס

פרופ' אדר' הדס שדר, חוקרת של השיכון הציבורי במדינת ישראל ושל הברוטליזם בארץ, מרצה בכירה במרכז האקדמי ויצו חיפה ובתוכנית לתואר שני בהנדסה עירונית בטכניון, אוצרת תערוכות אדריכליות, יועצת שימור. מאמרים שכתבה בנושא מחקרה פורסמו בארץ ובעולם.

ספריה:

ערד עיר נסיונית (ספריית דקל, 2022)

אבני הבניין של השיכון הציבורי (משרד הבינוי והשיכון, 2014, 2018)

באר שבע: אדריכלות ברוטליסטית וניאו ברוטליסטית (מרכז הבאוהאוס, 2014)

מכת שמש: בנייה ברוטליסטית בבאר שבע. עיון מחודש באדריכלות ממלכתית (עורכת. יד בן צבי, 2016)

מחלקה: 

  • תואר ראשון .B.Arch בארכיטקטורה, תואר שני M.Ed.Des בעיצוב סביבה וחינוך