מידע אישי | סגל

פורטל המרצים שודרג לאחרונה למערכת חדשה - "Orbit-Live".

באמצעות הפורטל ניתן לקבל מידע אישי כולל:

  • מערכת שעות
  • תוצאות משוב
  • עידכון פרטים אישיים
  • פרטי קשר של המרצים במכללה

כמו כן כאמצעות הפורטל ניתן לנהל את השיעורים כולל:

  • רשימת סטודנטים בשיעור
  • הזנת ציונים

לכניסה לפורטל המרצים 

 


 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' שולה קליין, רכזת מינהל מרצים : 04-8562514 shula@wizodzn.ac.il