המועמדים לתחרות 'ישראל 2048 - אתגרי הסביבה הבנויה'