מקום ברשת: מחלל קונספטואלי לחלל ארכיטקטוני

הגשת שליש שנה א' בקורס סטודיו אדריכלי א

מנחים: ניבה אברהם, רחל רפפורט, אורן און , מכיל בר עוז