דור המסכים: תערוכת הגמר בויצו חיפה-כתבה במגזין לג'יט