טעימות מפרויקט גמר 2018

השנה הציגו הבוגרים חמישה "חדרי גלריה": פרות קדושות - העוסק במיתוסים במרחב הציבורי הישראלי, שומרי הגלקסיה - העוסק בסביבה מקיימת ובתשתיות, כאן גרים - העוסק בחיי קהילה, לחם וחמאה - העוסק במגורים כחלק הארי בסביבה הבנויה ומעשה מרכבה - העוסק במורכבות המעשה העירוני.  הנושאים משקפים את היריעה הרחבה של תחומי העניין והעשייה ואת רוח המחלקה.
הפרוייקטים נעשו במסגרת סטודיו בו צוות רחב של מנחים ויועצים מלווה את הסטודנט לאורך התהליך. בחירת הסוגיה/נושא אמורה לבטא את עמדתו של הסטודנט בתחום אותו בחר לחקור, תוך התמודדות עם האתגרים שמציבה לנו הסביבה הטבעית והבנויה. כל זאת מתוך ראיה מציאותית ומפוכחת.
מנחי פרויקט הגמר |  פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו, אדר' אודי כסיף, אדר' שחף זית, אדר' אייל מלכא, אדר' פרח פרח.
אדר' דני שומני (design options), ד"ר רוזה פרנסיס (קונס'), אדר' זיוה קולדני (נוף), ד"ר אביגיל דולב (אקולוגיה), ד"ר ליאורה ברעם שחל וד"ר הדס שדר (תזה).