מתווים והתאמות - חרבות ברזל

24/12/23

טבלת התאמות והטבות לשנה"ל תשפ"ד סמסטר א'- פילוח לפי אוכלוסיית סטודנטים

לשליחת אישור מילואים יש למלא את הטופס: טופס עדכון סטאטוס לסטודנטים משרתים במילואים והעלאת אישור מילואים – חרבות ברזל 23

טופס בקשת התאמות - מלחמת חרבות ברזל 2023

 

מתווה חזרה לקמפוס, שנת הלימודים תשפ"ד

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

המחלקות ומשרדי המרכז האקדמי ויצו חיפה עובדים בימים אלה על תוכנית חזרה ללימודים עבור הסטודנטיות והסטודנטים במרחב רב תרבותי, מכיל ובטוח בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ויחידות רלוונטיות אחרות באוניברסיטת חיפה.

שנת הלימודים תשפ"ד תפתח בתאריך 31 בדצמבר 2023 ותכלול שני סמסטרים. הוחלט לפתוח את שנת הלימודים תוך התחשבות מרבית באוכלוסיות הבאות (להלן: "קבוצת הסטודנטים"): מגוייסים. ות לשירות מילואים פעיל במלחמת חרבות ברזל 14 יום ומעלה, הורים לילדים בהורות משותפת שבני/בנות זוגם מגוייסים למילואים ותקופת הגיוס חופפת לתקופת הלימודים, בנות ובני משפחות שכולות, חטופים ומפונים העונים על הגדרה " קרבת משפחה מדרגה ראשונה".

 

מתווה לימודים והתאמות:

בשבועיים שלפני פתיחת השנה, תוזמנו לאירועים ומפגשים מקדימים שיסייעו בפתיחה מיטבית של שנת הלימודים בהתאם להחלטת המחלקות, כולל פעילויות נוספות המוצעות על ידי הדיקנאט.

המכללה נערכת לקיום שני סמסטרים, בהתאם ללוח זמנים שנקבע על ידי המינהל האקדמי. להלן לוח הזמנים:

א. סמסטר א': 31.12.2023 – 15.03.2024 ( 11 שבועות)

ב. בחינות והגשות סמסטר א': .12.04.2024-17.03.2024 השבוע שבין התאריכים 7.4.24-12.4.24 יוקדש למועדי ב' בלבד וחופשת סמסטר.

ג. סמסטר ב': 18.07.2024-14.04.2024( 11 שבועות)

ד. בחינות והגשות סמסטר ב': 19.07.2024-16.08.2024

* ייתכן שיחולו שינויים עליהם תינתן הודעה.

 

הלימודים במרכז האקדמי ויצו חיפה יתקיימו בקמפוס. לכלל הסטודנטים בכל התארים - הגשת עבודות ומטלות של קורסים, משנת הלימודים תשפ"ג תתאפשר עד לתאריך 31 בינואר 2024 ללא חיוב שכר לימוד.

 

אופן הנגשת הלימודים לאור המצב וכדי לסייע ל'קבוצת הסטודנטים" להתגבר על היעדרויות:

א. כל מחלקה תציע מגוון אפשרויות להשלמת השיעורים, בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה, כגון: הקלטות סיכומי שיעור, ימי לימוד מרוכזים, שיעורי השלמה, תגבורים, ומעטפת לימודים ייחודית וייעודית לכל סטודנט.

ב. שמות נציגי המחלקות, המהווים כתובת לפניות ולשאלות בכל האמור למתן מענה ולסיוע, יפורסמו לסטודנטים במחלקה. ככלל יש להעלות בקשות אל מול המחלקה (ראש/ת המחלקה ורכזת המחלקה), ובמקרים בהם צורך אל מול קורס מסוים – אל מול מרצה הקורס.

ד. סטודנטיות וסטודנטים המשרתים במילואים יקבלו סיוע פרטני על ידי המחלקות ודיקנאט הסטודנטים לצורך קבלת התאמות מיוחדות.

אנו נעשה ככל ש נדרש כדי להציע פתרונות מותאמים אישית לכל סטודנטית וסטודנט.

נוסף על כך,

המשתייכים ל'קבוצת הסטודנטים" זכאים לציון עובר בקורס אחד, עד 4 נ"ז/ 2 ש"ש , באישור המחלקה. הטבה זו ניתנת פעם אחת במהלך התואר (ציון עובר או פטור אינו משוקלל בממוצע הציונים)

רשימת הקורסים להכרה כנגד פעילות בקהילה / שירות במילואים מעל 14 יום

1. המשתייכים ל'קבוצת הסטודנטים" זכאים להיבחן בשניים מתוך שלושת מועדי הבחינות (א', ב' וחריג), בכפוף לרישום מראש לבחינות, כאשר הציון הגבוה יהיה הציון שיתקבל. .

2. על המחלקה לעדכן את סילבוס הקורסים בהתאמה לשינויים ולפרסמם.

3. אוניברסיטת חיפה תעניק לסטודנטים המגויסים לשירות מילואים במרכז האקדמי ויצו חיפה, מענק סיוע לשכ"ל בסך 2,000 .₪

4. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

 

* רשימת הקורסים לקבלת ציון עובר או פטור מקורס תגובש בכל מחלקה בנפרד ותובא לידיעת הסטודנטים עם תחילת שנת הלימודים.

 

* במסלול לימודי התואר השני - הפטורים מקורסים לזכאים יינתנו בתחום הדעת של התואר הראשון של הסטודנטים בתיאום עם הרכזת וראש התוכנית.

 

דיקנאט הסטודנטים:

הדיקנאט פועל למען הסטודנטים שלנו, ביתר שאת בתקופת המלחמה, במטרה לתת מענה לאתגרים העולים ממצב המלחמה וכרוכים בחזרה ללימודים.

פעילויות התנדבותיות בחברה ובקהילה עקב צו השעה:

יחידת הדיקנאט מרכזת את הפרוייקט. סטודנטים המעורבים בפעילויות אלה, הלומדים בתואר ראשון, מקבלים עד 4 נ"ז2/ ש"ש בתיאום עם המחלקה אם תוכנית הלימודים מאפשרת זאת. לקישור ההרשמה לחצו כאן.

 

----

 

עדכוני דיקנאט

רכזת דיקנאט ומילואים, חלי עמר: 04-8562513 | dikanat@wizodzn.ac.il

 

סטודנטים במרכז האקדמי ויצו חיפה המגוייסים למילואים במלחמת שבעה באוקטובר 2023

יהיו זכאים להכרה בשירות המילואים שלהם כשווה ערך ל 4 נקודות זכות (=4 שש"ס) (בניגוד להטבה הקיימת בזמן שגרה הכרה ב 2 נק"ז)

***הקורסים המזכים לפטור יקבעו במחלקות סמוך למתן הפטור, בהתאם למשך השירות, למחלקה ולשנתון אליו משתייך הסטודנט

 

יש להעלות עצמאית את אישור המילואים לאורביט לייב. לנוחיותכם, מצורף מדריך עם הנחיות כיצד להעלות את האישור מילואים

יש להעלות שני אישורים במהלך תקופת שירותכם:

  • במעמד הגיוס ובמהלך השירות בפועל-  – יש להעלות צו מילואים או אישור על שירות המילואים בפועל
  • עם סיום שירות המילואים -  יש להעלות אישור 3010

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012

עיקר זכויות סטודנטים במילואים - תקנות מל"ג

מצגת התאמות וזכויות סטודנטים במילואים

טופס בקשת התאמות למשרתים במילואים ונוהל הגשת בקשה

תקנון מקוצר למשרתים במילואים במרכז האקדמי ויצו חיפה

רכזת דיקנאט ומילואים, חלי עמר: 04-8562513

 

שעת חירום – חרבות ברזל – 2 / 4 נקודות זכות תמורת 30 / 60 שעות פעילות

המרכז האקדמי ויצו חיפה, לוקח חלק בחיזוק החוסן החברתי של מדינת ישראל בימים אלו ומעודד את כלל הסטודנטים להתנדב ולתרום באמצעות מגוון פעילויות הכוללות התנדבות בקהילה, סיוע בפעילויות חינוכיות שונות, סיוע לחקלאים ועוד.
סטודנטים לתואר ראשון שיתנדבו בשלב ראשון בהיקף של 30 שעות בתקופה זו, במקומות שאושרו על ידי הדיקנאט ובכפוף לאישור מקדים של המחלקה, יוכלו לקבל 2 נ"ז במקום קורס בחירה. אנו מעודדים אתכם להתנדב ולקחת חלק בפעילויות למען הקהילה ונשקול אישור של התנדבות בהיקף של עד 60 שעות תמורת 4 נ"ז בכפוף לאישור מקדים של המחלקה.

 

התנדבויות במסגרות של פעילות חינוכיות ו/או הדרכה והוראה של תלמידים בשכבת גיל יסודי ועל יסודי – אפשרות להכרה כ"התנסות בהוראה"(בכפוף להצגת אישור למחלקה לחינוך על היקף השעות ומסגרת ההתנדבות לצורך הכרה).

השלבים אותם יש לבצע:

  • טרם היציאה לפעילות, פנייה לקבלת אישור מהמחלקה בכתב – אישור עקרוני לקבלת נקודות זכות עבור פעילות במסגרת תכנית הלימודים אליה הסטודנט רשום.
  • סגירת מקום התנדבות מתוך הרשימה בטופס ההרשמה. עליכם ליצור קשר ישיר עם מקום ההתנדבות ולסגור את ההתנדבות מולם.
  • מילוי טופס ההרשמה– יש לצרף את אישור החוג ולסמן באיזה מקום בחרתם להתנדב מתוך הרשימה המעודכנת.
  • לאחר קבלת כל הפרטים, דיקנאט הסטודנטים יחזרו אליך עם אישור ומסמכים נוספים למילוי. במידה ולא תאושר בקשתך, ישלח מייל דחיה.

 

הקו החם של הדיקנאט

סטודנטים וסטודנטיות אתם לא לבד!

זקוקים לאוזן קשבת או לסיוע רגשי?

הקו החם עומד לרשותכם  052-8510004