וינר-עומר, המשוררת הבת-זונה בשמלה צהובה, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 2016.png