וינר-עומר, לא כותרת, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 2016-17.png