ויצו חיפה -- בוגרי המח' לאופנה 2013 בסטודיו של גלעד בר שלו