צדקה, - רומקה ומירון, תל אביב, 2011 - סדרה של 3 תצלומים - 3.jpg