1אוי גוי חוטא.....2014 בעקבות נתן דביר ,פינוי עמונה 2006.jpg