לימודי חוץ - תכשיטנות כמקצוע

עבודות תלמידי שנה א' בקורס תכשיטנות כמקצוע , טכניקות בסיסיות בצורפות

הנחייה: לימור זריהן דננברג