ארכיטקטורה | בוגרים 2014

מגוון פרויקטי גמר של בוגרי המחלקה לארכיטקטורה, 2014