ארכיטקטורה | הגשת 1:250

שנה ה' במחלקה לארכיטקטורה הציגו את המודלים של פרויקט הגמר שלהם בקנה מידה של 1:250
מנחים : אדר'  אירית צרף נתניהו, אדר' אייל מלכא, אדר' שחף זית ואדר' לירן צ'צ'יק.

 

צילום: פליקס צ'ברטקין