מרתון שנה ה' בארכיטקטורה

יומיים של מרתון עבודה על הפרוייקט גמר בהם עבדו הסטודנטים על הפרויקטים האישיים בהנחיית בוגרי המחלקה שהגיעו לעזור.

 

רבים ממיטב בוגרינו לאורך השנים הגיעו ונתנו הנחיות לסטודנטים ביחד עם כל צוות מנחי שנה ה'. האווירה הייתה מצויינת, הבוגרים ישבו שעות עם הסטודנטים וחלקם אף נתן הרצאות קצרות על נסיונם במשרדים בהם הם עובדים.

היו אלו יומיים אינטנסיביים ופוריים, וההנאה הייתה משולשת: של הסטודנטים, של הבוגרים המצויינים וצוות המחלקה