ארכיטקטורה | סטודיו מחקרי - השכונה והילד: מקום, דמיון וחוויה

 

הסטודיו המחקרי הוקדש השנה לתפיסת המרחב של הילדים ולתכנון עבורם. במסגרת הפרויקט הבינלאומי "ילדים מציירים מורשת", הסטודנטים בשנה ד' התבקשו להנחות ילדים בבתי ספר ברחבי הארץ בציור אתרי מורשת מקומיים, ובשלב הבא, בשיתוף הילדים, לבחון מחדש את מרחב ומבנה בית הספר. המחקר הוביל לפרויקט תכנוני יצירתי, שבו נדרשו הסטודנטים להציע "תיקון" לבתי הספר, שישלב בין תכנון למחקר ובין זהותו הייחודית של המקום הספציפי, להבנת עולמו של הילד.

בסטודיו רואים במרחב העירוני מקום לאוכלוסיות מעורבות ומענה לצרכים שונים. הסטודיו אתגר מספר אספקטים: תפיסת המקום אצל הילד דרך ניתוח ציורי ילדים, ובד בבד תפיסת המרחב הילדותי על ידי מבוגרים במדיות השונות: ציור, איור, סרטים וכיו"ב. מתוך ההיכרות עם עולמות הדימויים השונים, יצאו הסטודנטים לתכנון מרחב עירוני תוך התאמתו לילדים. 

מנחים: פרופ' אדר' ברוך ברוך וד"ר אדר' הדס שדר

 

לפרטים אודות פרויקט "ילדים מציירים מורשת"