ארכיטקטורה | תערוכת "שרפרפים"

 

מבחר עבודות של סטודנטים בשנים א'-ג' מהמחלקה לארכיטקטורה, המוצגות בתערוכה "שרפרפים" במסגרת תערוכת ריהוטים 2016.

אוצרי התערוכה: חן שמעוני וניב מזרחי, סטודנטים במחלקה לארכיטקטורה שנה א'

צילום סטודיו: אנדריי איסקרולסקו, סטודנט במחלקה לצילום שנה א'

מנחי הסטודיו: אלון רזגור, איתמר בורנשטיין