ארכיטקטורה | X–Territorial

 

שיתוף פעולה עם שגירות סלובניה בישראל, שבמסגרתו סטודיו שנה ד' עסק בתכנון שגרירות ישראל בסלובניה כאשר במקביל קבוצת סטודנטים באוניברסיטת לובליאנה עסקה בתכנון שגרירות סלובניה בארץ.

הפרויקט נעשה ביוזמת ובחסות שגרירות סלובניה בארץ והוצג בתערוכה במשרד החוץ בירושלים.