גוף-מרחב-פעולה #4

אירוע רב תחומי: תערוכת מיצבים ומחול

שיתוף פעולה בין המחלקה לארכיטקטורה 

 לבין RE-SEARCH  - תכנית להכשרת רקדנים יוצרים

 

לפרטים נוספים על האירוע