גלריה ראשית | דינה שנהב - עבודות

תערוכת היחיד של דינה שנהב בנויה ממספר גופי עבודות אשר הוצגו בעבר בנפרד, ויוצרים בחלל הגלריה מיצב חדש מותאם-חלל בעל מכנה משותף תוכני.

אוצרת: ענת גטניו

לפרטים נוספים