תקשורת חזותית - עיצוב מחאה במרחב הציבורי

אמנות ועיצוב במרחב הציבורי הן על פי רוב בעלות אופי מחאתי, לעיתים מחתרתי, במטרה להעביר מסר.

מחאה במרחב הציבורי נתפשת כאקטיביזם - תורה, דרך חיים, הגורסת כי יש לבצע שינויים על ידי נקיטת פעולה ישירה.
האקטיביסטים ינקטו בפעולות התואמות את תפישת עולמם ויפנו אותן כלפי חברה מסוימת או כלפי החברה בכללותה במטרה לחנך לערכים, ליצור מהפיכה או לחשוף אמת מסויימת .
עליכם לבחור "מטרה" ראויה ולפעול מטעמה ובשמה כמעצבים וכיוצרים חזותיים.
על "המטרה" להיות בעלת עניין לציבור כלשהו.

סטודנטים שנה א' מהמחלקה לתקשורת חזותית התבקשו לייצר פרויקט מחאה במרחב הציבורי שלנו, בניין ויצו וסביבותיו. המחאה יכולה להיות מאוד פלורליסטית, אך חייבת להיות מופנית לקהל מסויים - קהל יעד. הנושא הנבחר יכול להיות בעל גוון פוליטי, חברתי או כזה המתייחס להוויה מקומית, סטודנטיאלית, ויצואית, חיפאית.

שימוש פתוח בטכניקות וחומרים.
המחאה תתקיים במרחב הציבורי בתוך בניין האקדמיה, רחבה קדמית ואחורית, חלל הכניסה או במרחק עד 2 דקות הליכה מהבניין.

 

הנחייה: טרי שרויאר ומיכל קסטיאל