תכנית השלמה לתואר ראשון - הענקת תארים

בטקס חולקו תארים במסגרת תכנית ההשלמה לתואר ראשון המוצע להנדסאים בבית הספר לניהול ולכלכלה

ברכות לבוגרים!

 

צילום: הרצי שפירא