לימודי חוץ - תכשיטנות "גלוי וסמוי"

סטודנטים לעיצוב תכשיטים אותגרו השנה בנושא אקטואלי,חדשותי ורגיש מעין כמוהו. הם הוזמנו לבטא את תחושותיהם ועמדותיהם בנושא פליטים והגירה :

במהלך הקורס כל סטודנט בחר קבוצת פליטים מארץ מוצא מסוימת, חקר את סיפורה ומניעיה למעבר לארץ חדשה, את עולמה התרבותי, אסף חומר ויזואלי ויצר סינתזה שתאפשר לו לבטא רעיון.

מגוון הפליטים שנבחרו לעבודה מעיד עד כמה הנושא נוגע לכל ולא ניתן להתעלם ממנו.

 

הנחייה: איה שיין

 

לכתבה בידיעות חיפה