לימודי חוץ | אגרופן נשי

השיח על  אלימות נגד נשים הוא בעצם שיח על אלימות של גברים, המדגיש את  הקורבן ולא את התוקף. 

התפיסה המקובלת כיום מוקיעה גילויי אלימות באשר הם ולמרות זאת אלימות נגד נשים היא תופעה חברתית כאובה שהולכת ומתפשטת ויש לה ביטויים מגוונים:  אלימות מילולית, פיזית, רגשית, נפשית, כלכלית ומינית. הזהות הגברית בחברה נתפסת כאלימה בהשוואה לזהות הנשית, ומכאן דפוס התגובה השכיח של נשים הוא היותן קורבן לאלימות, פסיביות והימנעות. 

 

כביטוי להסתייגות שלנו מאלימות באשר היא ובאופן מיוחד מאלימות נגד נשים, וכמחאה נגדה בוגרי הקורס: תכשיטנות כמקצוע עיצבו "אגרופן נשי" המסמן את האפשרות לנשים להגן על עצמן במרחב תוקפני ובסיטואציות אלימות.

האגרופן אמור להיענד על היד ועליו להיות ממוקם בגבול שבין תכשיט אסתטי שנוהגים לשייך אותו לנשיות – לבין  - אלמנט אלים ותוקפני שנוהגים לשייך אותו לגבריות.

מיקומו של "האגרופן הנשי" על הגבול שבין נשיות לגבריות ועל הגבול שבין חולשה ואלימות – הוא נקודת המוצא של הפרויקט שמבקש לחדד את הדיון בקשר בין אלימות-נשיות-התגוננות.