TEMPUS IDEA | סדנא בשוודיה

במסגרת פרויקט TEMPUS-IDEA של האיחוד האירופי יצאה בקיץ משלחת של סטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית ומהמחלקה לצילום ומדיה להציג את המודלים בפני השותפים האירופיים שלהם בשוודיה