הגשת סוף סמסטר בקורס "איור לטקסט" בהנחיית מורן ברק

במסגרת הקורס הסטודנטים עיצבו דמות בהשראת טקסטים של כותבי פאוטרי סלאם. הסטודנטים נדרשו לעצב 3 פריימים אשר מצד אחד מתייחסים זה לזה ומצד שני טקסט משלבים טקסט מעולם הפואטרי סלאם.

האיורים בוצעו בדו מימד, הודפסו, צולמו, עברו עיבוד, הובצו בחלל  והודפסו שוב כדו מימד.