פטור ממכרז- ליסינג מחשבים ניידים

03/10/19

לפי תקנה: 3(21)
שם ספק: טקליס
תאריך ההחלטה: 26.9.19
נימוקים: התקשרות אשר נשיא המרכז האקדמי אישר לגביה כי עריכת מכרז עלולה לפגוע בצורה מהותית ביכולתו של המוסד לקיים פעילות לימודית תקינה.