בית הספר לניהול ולכלכלה התקבל כחבר בוועדת הOECD!

oecd
06/06/17

בית הספר לניהול ולכלכלה התקבל רשמית כחבר בוועדת ה OECD העוסקת בתחום החינוך הפיננסי

 

אנו שמחים לבשר כי בית הספר לניהול ולכלכלה והמרכז האקדמי ויצו חיפה התקבלו רשמית כחברים בוועדת ה-OECD העוסקת בתחום החינוך הפיננסי. חינוך פיננסי  עוסק, בין היתר, באוריינות פיננסית בקרב מבוגרים, משקי בית ועוד. בית הספר לניהול ולכלכלה של המרכז האקדמי הינו המוסד האקדמי היחיד בישראל החבר בוועדה זו, לאחר שזכה להמלצה ממשרד האוצר.

 

במסמך מטעם הגב' הדר בר דגן, מנהלת תחום חינוך פיננסי במשרד האוצר, אל ועדת ה OECD , נכתב, בין היתר: "המרכז האקדמי ויצו חיפה מציע תואר משולב בניהול ובכלכלה (B.Ed) משולב בתעודת הוראה...וחולק עם ארגון ה-OECD השקפה דומה לגבי חשיבות תחום החינוך הפיננסי כמיומנות ליבה בהתמודדות בחברה מודרנית. השקפה שאנו חולקים גם כן".

 

ד"ר טיראן רוטמן, ראש ביה"ס לניהול ולכלכלה:

המשמעות עיקרית של קבלת החברות בוועדת החינוך הפיננסי של ה OECD , היא כמובן הגדלת המוניטין שלנו בעולם ובישראל בתחום התכנון הפיננסי, מהלך אשר יקדם את מסלול ביה"ס לניהול ולכלכלה המתמקד בתחום זה ובו מגוון קורסים בתחום ההשקעות, שוק ההון, כלכלת ישראל ותכנון פיננסי, הלכה למעשה, המשותף לנו ולארגון 'פעמונים'. בנוסף, אנו מהווים מוקד ידע לתחום התכנון והחינוך הפיננסי המשולב גם עם תעודת ההוראה הניתנת בביה"ס.

אנו מקווים לנצל את חברותנו בוועדה על מנת לקדם את המחקר האקדמי בתחום ולהקים בעתיד מעבדת מחקר במרכז האקדמי ויצו חיפה.

אני מודה לעמיתי אריאל בריגר, רכז תחום ההוראה בביה"ס ולד"ר מיכאל בן יעקב האמון על הנושא מזה שנים רבות על יצירת את הקשר וקידום המחקר".

 

שיתוף הפעולה עם ה-OECD הוא תולדה של כנס שנערך במכללה בינואר 2017 , אשר עסק בנושא 'חינוך פיננסי בישראל - אתגרים באקדמיה ובמערכת החינוך', בהשתתפות נציגת הארגון. במסגרת הכנס הוכרזה רשמית הקמת המסלול לתכנון פיננסי במעמד סגן שר האוצר, מר יצחק כהן, ובהשתתפות נציגי הפיקוח על הבנקים, משרד החינוך, משרד האוצר, המגזר הפרטי, המגזר השלישי ומומחים מהאקדמיה בתחום קבלת החלטות.