ראש המחלקה לניהול עסקי בכנס כלכלי בינלאומי בהולנד

טיראן
07/11/16

דר' טיראן רוטמן, ראש המחלקה לניהול עסקי הציג בכנס כלכלי בינלאומי גדול שנערך השנה בהולנד את מחקרו העוסק בתחום התנהגות משקיעים בשוק ההון. 

 

בכנס השתתפו חוקרים מעשרות מוסדות אקדמיים ומטרתו היא חיבור בין אקדמיה, ממשל ותעשייה סביב תחום הכלכלה ההתנהגותית ויישומה.

המחקר עוסק בדפוסי ההשקעה של משקיעים סביב אירועי אישור תרופות בארה"ב. הממצא העיקרי הוא כי גם לאחר אישור תרופה לשיווק שהיא עדות חיובית מאוד, מחירי המניות בעיקר בקרב מניות של חברות קטנות, יורדים באופן משמעותי. דבר זה מלמד על עומק ההשפעות הפסיכולוגיים של התנהגות משקיעים.

 

לאתר הכנס

 

על המחקר:

"המחקר נכתב בעת שהותי באוניברסיטת ניויורק, ביה"ס Stern למנהל עסקים ובוצע בשיתוף פעולה עם פרופ' דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה ועם פרופ' גור הוברמן מאוניברסיטת קולומביה, ניויורק ומבוסס על מלגה מטעם אוניברסיטת חיפה.

המחקר בחן דפוסי השקעה התנהגותיים בקרב מאות מניות בתחום פיתוח התרופות בארה"ב, סביב אירועים רגולטוריים, דוגמת אישורי תרופות וסביב אירועים קליניים, דוגמת הצלחות בניסויים בבני אדם. חלק מתוצאות המחקר הראו כי לפני אירוע קליני או רגולטורי ישנה התעניינות משקיעים המתחילה אט אט לפני האירוע, במקום מייד עם היוודע האירוע (כפי שצפוי היה לפי הכלכלה ה"רציונלית"). מעניין יותר היא התנהגות המשקיעים כמה שבועות לאחר האירוע. במידה והאירוע או הודעת הרגולטור האמריקני הייתה שלילית, מחיר המנייה כצפוי יקטן, אך במידה והחברה זכתה באישור לתרופתה או ביצעה ניסוי מוצלח היינו מצפים כי תהיה עלייה במחיר המנייה. המחקר מצביע באופן מובהק כי גם במקרה של אירוע חיובי מחירי המניות יורדים לאורך השבועות שלאחר האירוע. אחד ההסברים לכך הוא בהשפעות פסיכולוגיות על משקיעים בתחומים מסוכנים יחסית כגון השקעות בתחום פיתוח התרופות המזהים בהשקעות אלו מעין "כרטיס לוטו". כלומר, ישנה ציפייה לפני האירוע ולאחריו ישנו מעין "שחרור" ורצון לעבור לאירוע אחר ול"כרטיס לוטו" אחר ועל כן המשקיעים מוכרים את מרכולתם."

-דר' טיראן רוטמן.