ספרו החדש של ד"ר ירון גילאי, מרצה בכיר בביה"ס לניהול ולכלכלה

ספר ירון גילאי
07/12/16

 המרכז האקדמי שמחה לברך את ד"ר ירון גילאי, מרצה בכיר בביה"ס לניהול ולכלכלה, על הוצאת ספרו (אנגלית) בתחום טכנולוגיות חינוכיות.

Nova Science Publishers, New York: Online Learning in  Higher Education

 

הספר מיועד להעשיר את הידע של חברי סגל אקדמי, ראשי תחום תקשוב ומקבלי החלטות במוסדות להשכלה גבוהה בכל הקשור ללמידה מקוונת (Online learning). בנוסף לכך, הוא מיועד לסייע למורים בבתי-ספר, רכזי תקשוב, מנהלים ומדריכים המתעניינים בטיפוח למידה משמעותית, גיוון דרכי הוראה ושימוש במגוון סוגי טכנולוגיה, כולל טלפונים חכמים ומחשבי לוח. הטקסט מתמקד ביצירה, פיתוח, ניהול ועדכון של קורסים מקוונים (Online courses) במוסדות להשכלה גבוהה אולם העקרונות החינוכיים וכן הכלים הטכנולוגיים עשויים להיות מתאימים גם למסגרות אחרות המתמקדות בלומדים ובתהליכי הלמידה שלהם. 

הקושי העיקרי הגלום ביצירה ובניהול של קורסים מקוונים, הינו מחסור בידע רלוונטי הן באשר לתפיסות חינוכיות מבוססות טכנולוגיה והן בכל הקשור לכלים הטכנולוגיים המאפשרים להוציא את התפיסות הללו מן הכח אל הפועל. מטרת הספר הינה לסייע לעוסקים במלאכה בנבכי עולם התקשוב האקדמי ולהאיר את עיניהם באשר לשילוב של טכנולוגיה בעשייה חינוכית. הטקסט מבוסס על ספרות מחקרית בינלאומית, מחקרים עדכניים שנערכו ע"י המחבר בשנים 2012-2015 ופורסמו בכתבי עת בינלאומיים שונים וכן ניסיון אקדמי רב שנים בניהול קורסים מקוונים ובהנחיית מרצים בתחום התקשוב בחינוך. המחקרים הללו מתארים מודלים חדשניים המיועדים לתת מענה לצרכים חינוכיים כגון למידה פעילה, למידה מבוססת משוב, למידה מלאה מרחוק, הערכה ממוחשבת, שיפור למידה באמצעות טכנולוגיות וידיאו וכן הכשרת חברי סגל אקדמי לניהול קורסים מקוונים.

בנוסף לכך, הספר מתאר פעילויות מחקר נוספות שבוצעו ע"י המחבר בשנים 2015-2016 ואשר נועדו להעמיק ולהמשיך את המחקרים הנ"ל, תוך התמקדות בסוגיות של מערכת ניהול למידה, למידה מלאה מרחוק וכן שילוב של טכנולוגית לכידת וידיאו (Video capture) עם כלים נוספים ליצירת למידה כוללנית מבוססת טכנולוגיה (Comprehensive Technology-Based Learning CTBL -). למודל CTBL אמורה להיות תרומה משמעותית בעיקר לתחומי דעת כמותיים בעלי מבנה היררכי, הדורשים תרגול רב.