"כמה שזה נשמע קלישאתי, אנחנו משלימים אחד את השניה"