בר קולקופסקי

שם הקולקציה JEWEL BEETLES

נושא הקולקציה הוא "חיפושיות זבל מטאליות"  (Jewel Beetles).

הצבעים המטאליים המרהיבים הם חלק עיקרי במנגנון ההגנה וההישרדות של החיפושיות.

צבעים אפוסמטיים (צבעי אזהרה) שמטרתם להרתיע, ויחד עם זאת למשוך תשומת לב ולעורר את הטורף לגעת. החיפושית מקיימת יחסי טפילות עם העץ בו היא מטילה ומגדלת את הזחלים עד לשלב בגרותם: העץ מספק לחיפושית הגנה ומזון, תוך שהיא "אוכלת אותו" ומחלישה אותו.

בקולקציה המשלתי ה"עץ המארח" לגוף האישה ואת החיפושית לבגד ולתכשיט שמצד אחד תלויים בקיומו של הגוף ומצד שני משתלטים עליו.

 

חומרים דמוי עור בעיבוד פויל וצביעה ידנית, קטיפה, אורגנזה, מתכות

 

צילום: הרצי שפירא

וידאו: רוני דלמאי

 

צילום: מיכה קיזנר

 

בר קולקופסקי

טלפון 0523799150

מייל barrkolakofsky@gmail.com