סגל

staff_table

לוין פאולינה
למור ז'ק
בודה דידיה ברונו
מוחין מרינה
ביבר אוה
מורדוך סימונסון נעה
בנית רננה
בס מרינה
ברזלי אורית
גולדשמיט גיל
קנדל צחי
קראבאנוב ולנטין
וקסלר דוד
זילברפרב רחלי
כהן מרדכי לירז
תמנה ברק שי