סגל

staff_table

מורדוך סימונסון נעה
בודה דידיה ברונו
סגל זהר שמשון
גולדשמיט גיל
קנדל צחי
ויגדורצ'יק נטליה
קראבאנוב ולנטין
לוין פאולינה
למור ז'ק
מוחין מרינה