תערוכה - עיר וים

סטודנטים מהמחלקה לארכיטקטורה יצרו יצירות אמנות המגיבות לקריית ים 

הפרויקט נעשה בשיתוף עם עיריית קריית ים

הנחייה: ד"ר הדס שדר ואדר' רותם ריטוב