עיצוב אופנה: סטודיו ראדיקלי

הגוף כגלריה הנושאת את הבגד

בסטודיו ראדיקלי עיצבו סטודנטים ב שנה ב' לפי נושא שבחרו וחקרו מראות הקוראים תיגר על הדרך והתוצאה המוכרים!

הנחיה: ד"ר עמרי גורן ומיכאל יואבוב
צילום: מיכה קיזנר, המח' לצילום