תקשורת חזותית | טיפוגרפיה ללא מחשב

שנה ד' סמסטר א' במחלקה לתקשורת חזתית

בהנחיית פרופ׳ טרי שרויאר

 

העבודה בסדנא מבוססת על טקסטים מתוך הספר ״אנציקלופדיה של הרעיונות״ מאת דוד גורביץ׳ ודן ערב בהוצאת בבל, 2012

האנציקלופדיה מציעה התבוננות בינתחומית בסוגיות מפתח בתרבות, תוך שהיא קושרת בין רעיונות פילוסופיים לבין יישומם בחיי היומיום, בממשק שבין מחשבה, חברה ותקשורת.

הסטודנטים הגרילו ערכים מתוך האנציקלופדיה אותם היה עליהם לנתח ובעקבות זאת לייצר מחקר טיפוגרפי המתייחס  ומציע פרשנויות  למושגים אלו.

הסטודנטים נדרשו לעבודה ידנית, לשימוש בחומרים בכל מדיה אפשרית ולחיפוש מחוץ לתחומי הנוחות המוכרים להם כגון שימוש במחשב. 

לצד תוצאות המחקר הצורני, נתבקשו הסטודנטים להציג את תהליך העבודה ואת חומרי ההשראה.