צילום | ניאופיקטוריאליזם

המחלקה לצילום / שנים ג-ד ' /ניאופיקטוריאליזם / מנחה: רחל ארז

סדנת לוח- רטוב , קולודיון, עוסקת בטכניקה צילומית שהייתה נהוגה במחצית השנייה של המאה ה-19. ממציא השיטה, בשנת 1851 ,היה פסל לונדוני בלתי מוכר באותם הימים בשם פרידריך סקוט ארצ'ר. בתהליך זה, הדמות מצולמת על גבי לוח זכוכית, שנמשח בחומרים רגישים לאור (הלידי כסף), המוצמדים אל  משטח הזכוכית החלק באמצעות תערובת דביקה בשם  קולודיון. מייד לאחר החשיפה לאור הבבואה מפותחת בחדר החושך, נקבעת ונשטפת.

כל התהליך כולו צריך להתבצע מהלך 20 דקות . לאחר פרק הזמן הזה הקולודיון מתייבש לחלוטין והתערובת מאבדת את רגישותה ולא ניתן להשתמש בלוח. כתוצאה מצורת שימוש חריגה זו, נודע נגטיב הקולודיון בכינוי : "הלוח-הרטוב"

כל דימוי שמצולם בטכניקה זו נוצר מתחילת התהליך ועד לסיומו בעבודת יד.