חדשות

17/12/20
הספר הוא מדריך פרקטי לתחום הערכות השווי לחברות טכנולוגיה צעירות במגוון תחומי הטכנולוגיה במיקוד לחברות מדעי החיים, אנרגיה מתחדשת וסייבר. הספר דן גם במרכיב הפסיכולוגי שבביצוע הערכות השווי לחברות צעירות בהן הפוטנציאל הטכנולוגי הוא רחב אך גם בעל סיכונים רבים כגון רגולציה, תהליכי הפיתוח וגם...לידיעה המלאה

עמודים