סגל

רשימת סגל המרצים במחלקה לתקשורת חזותית עפ״י סדר אלפביתי:

 

שין ירון - ראש המחלקה

 

staff_table

מיטלמן אדוארדו
אופיר אורי
סגל נועה
ד"ר אור-חן קרן
פילוסוף ניר
אלון-קוריאל גיל-לי
פרופ' שרויאר טרי
פרידמן מירה
פרלינג טיילר שירית
צירלין אסא
בר גל תום
בר יוסי
ברנע-גבעוני יעל
קטן מיכה
ברק מורן
קייך דב
ד"ר אוהד אופז
קל רון נעם
ד"ר רוקח שמואל
דיבואה מיכל
רזניק בנימין
וינטראוב אילן
ורמוס אורן
ד"ר זוהר רותי
שחם דן
זנדהאוז שמעון
שמיר דנה
מזרחי אביחי