חדשות

22/08/21
המהפך שעובר על המרחבים הציבוריים וסביבות הלמידה בבתי הספר בשנים האחרונות צובר תאוצה. המודעות לחשיבות המרחבים הללו מתחזקת, ובד בבד מצטבר ידע בקרב מתכננים ואנשי חינוך. היום מתייחסים לסביבה הפיזית של הכיתה כגורם מרכזי בחיים הפדגוגיים של בית הספר וכגורם התורם לתהליך החינוכי של התלמידים...לידיעה המלאה

עמודים