הסבת אקדמאים לתעודת הוראה

בית הספר לניהול מציע מסלול השלמה לתעודת הוראה. מטעם משרד החינוך במרכז האקדמי ויצו חיפה.
ההרשמה לתכנית ההשלמה מותנית בהצגת תואר ראשון/זכאות לתואר.
תכנית הלימודים מרוכזת על פני שנה אחת, עם התנסות מעשית נוספת, המאפשרת לסטודנטים לעבוד במקביל ללימודיהם
בוגרי התכנית יהיו זכאים לתעודת הוראה מטעם משרד החינוך לבתי ספר על יסודיים בתחום הניהול העסקי.