תואר ראשון B.Ed. להוראת הניהול העסקי

תחומי הניהול הם תחומים מולטי-דיסציפלינריים המשלבים תתי תחומים רבים ומגוונים הבאים לידי ביטוי בקורסים ובדיסציפלינות הרבות במחלקה–עולם הכלכלה והחשבונאות לצד תחום שיווק והתנהגות ארגונית ותחומים חדשניים כגון ניהול מוצר.

בבסיסו של התואר ניצבת העובדה כי בעולם התחרותי בו אנו נמצאים יש לשלב כבר במסגרת התואר התיאורטי כלים יישומים לצד מודלים תיאורטיים שיוכלו למצב את הבוגר בחוד החנית של התעשייה, של ההוראה או בהמשך הלימודים לתארים גבוהים. כל זאת, תוך שילוב הסטודנט כבר בשנתו האחרונה בהתמחויות בתעשייה או בתחום ההוראה.

 

באופן זה, תכנית הלימודים במחלקה משלבת מגוון רחב של קורסים המבוססים על מספר דיסציפלינות הרלוונטיות לניהול: משפט, כלכלה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה בשילוב לימודים מעמיקים בתחומים מקצועיים בניהול כגון: מימון, שיווק, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה ומערכות מידע. כל זאת, לצד לימודי החינוך.

 

בנוסף, הסטודנטים נוטלים חלק בכלל התחומים במחלקה ומתנסים בפרויקטים שנתיים המשלבים עבודה ייעוצית ועזרה לקהילה. כמו כן, זוכים הסטודנטים ללמוד אנגלית עסקית אשר תסייע להם בלימודי המשך לתארים מתקדמים.

 

על כן, המחלקה לניהול שמה לעצמה דגש להכין את הבוגר לשוק העבודה ומתמקדת לשם כך בשני תחומי לימוד עיקריים: תחום להכשרת מורים שבו מקצועות לימוד כגון שיווק, כלכלה, חשבונאות וניהול; תחום התכנון הפיננסי ושוק ההון - תחום ייחודי בישראל - המשלב הכשרה מעשית בתחומי הפיננסים.

 

אודות ביה"ס לניהול

 

הוראת הניהול העסקי

 

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ב