המסלול להוראת הניהול העסקי

 

תכנית הלימודים בניהול עסקי בפריסה לפי שנים

 

משך הלימודים והיקף השעות לתואר​

תכנית הלימודים בביה"ס לניהול מאפשרת לסטודנט, בדרך כלל, לסיים לימודיו במהלך 7  סמסטרים. משך הזמן בו חייב הסטודנט לסיים את כל חובותיו האקדמיות, ולהיות זכאי לתואר, לא יעלה על 4 שנים. מבנה הלימודים מאפשר לסטודנט ללמוד על פי הקצב האישי שלו ובתנאי שהוא עומד בדרישות המוקדמות של הקורסים.

 

מערך הלימודים לפי שנות לימוד

מערך הלימודים נבנה בקפידה לשם הכנת בוגר המחלקה לשילוב בשוק העבודה, בין אם בתחום ההוראה ובין אם בתעשייה, בבד בבד עם שילוב תכני החינוך במסגרת התואר שבמסגרתם יקבל הסטודנט גם תעודת הוראה בתחום הנלמד. להלן פירוט מערך הלימודים לפי שנות הלימוד:

שנה א' – לימודי תשתית בהם נחשף הסטודנט ללימודי המבואות בתחומי הניהול העסקי לשם היכרותו את עולמות התוכן השונים ובהם פסיכולוגיה, משאבי אנוש והתנהגות ארגונית; חשבונאות ומימון לצד מבוא למיקרו ולמאקרו כלכלה. לצד זאת, בשנה א'  נרכשים גם כלי מחקר בסיסיים אשר ישמשו את הסטודנט בהמשך לימודיו כגון סטטיסטיקה, מתמטיקה ושיטות מחקר המשולבים יחד עם הכרת התוכנות העיקריות עמם יעבוד הסטודנט בהמשך התואר כגון אקסל ותוכנות סטטיסטיות.

שנה ב' – לימודי ליבה בתחום הניהול העסקי לצד קורסי החינוך מרחיבים את השכלתו של הסטודנט. לימודי הליבה כוללים קורסים מתקדמים בתחומי החשבונאות – ניהולית ופיננסית, המימון ושוק ההון הישראלי והבינ"ל לצד תכנים מתקדמים בשיווק כגון התנהגות צרכנים וניהול משא ומתן. כל זאת, משולב גם עם תכני החינוך ועם תחילת ההתנסות בבתי הספר לשם קבלת תעודת הוראה.

שנה ג' – לימודי התמחות בהם הסטודנט מתנסה בלימודים מתקדמים בתחומי הניהול העסקי בהתמקדות בתכנים מתקדמים כגון ניתוח דוחות כספיים ויזמות  לצד הרחבת לימודי החינוך באשכולות המקצועות השונים.

שנה ד' – שנת ההתמחות/סטאז' בה הלימודים הפרונטלים מתבצעים בהנחיות אישיות ומרוכזים ביום אחד. זאת כדי לאפשר לסטודנט להשתלב כל אחד לפי בחירתו ב"מסלול קריירה" – בין אם בתחום ההוראה או בין אם בשילוב בתעשייה בדמות שילוב בבתי השקעות או בנקים או משרדי ייעוץ כלכליים.

הסמכה

בתום ארבע שנות לימוד ולאחר שיעמוד בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות והמינהליות יקבל בוגר ביה"ס לניהול תואר B.Ed  בניהול ותעודת הוראה להוראת מקצועות הניהול העסקי  בבתי-הספר העל-יסודיים.

לימודי הסבה והשלמה

בביה"ס לניהול מתקיימים גם לימודים לקראת התואר במסלול מקוצר המיועדים למורים מוסמכים, להנדסאים ולבעלי תואר אקדמי קודם.

 

תאור מקצועות הלימוד

 • יסודות הניהול העסקי: מהות תורת המינהל, גישות ואסכולות במינהל, מבנה ארגוני, ארגון וסביבה, תקשורת בארגון, אפקטיביות ארגונית, מנהיגות וסמכות, פיקוח ובקרה, תכנון ותקציב, ארגון מחדש והתייעלות.
 • התנהגות ארגונית: אסכולת יחסי אנוש במינהל, גישת המערכות במינהל, יסודות הארגון הפורמלי, טכנולוגיה וארגון, קבלת החלטות, תרבות ארגונית, מדיניות ארגונית, סגנונות ניהול, סמכות, עוצמה והשפעות בארגונים, הנעת עובדים, ניהול לאיכות כוללת.
 • תורת הארגון והניהול העסקי:  קורס מבוא שמטרתו להבין את התופעה הארגונית הן בקונטקסט ההיסטורי והן בקונטקסט האנושי. נבחן את השאלות: מה הוא ארגון? כיצד צמחו הארגונים כתופעה חברתית? ונכיר תיאוריות ארגוניות מרכזיות. כמו כן  נפתח מסגרת התייחסות להבנת ההתנהגות האנושית בארגונים, נכיר מושגי יסוד בהתנהגות של עובדים בארגונים, ונלמד כיצד תפיסת הפרט, מניעיו ועמדותיו, מעצבים את התנהגותו בארגון.
 • תקשורת בינאישית: דינמיקה בינאישית בקבוצה קטנה, אקלים קבוצתי, תפקידים בקבוצה, תיאוריות העוסקות ביחסים בינאישיים וביחסים בקבוצה, חלון ג'והרי, ניתוח עיסקאות בינאישיות
 • מבוא לשיווק: תפיסות עסקיות ושיווקיות, סביבת שוק, תהליך ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, שיווק מטרה ופילוח שוק, מוצרים, מערכות מחקר שיווקי ומידע שיווקי, תמחיר, צינורות שיווק, קידום מכירות.
 • מבוא למשאבי אנוש: ניהול ותפעול משאבי האנוש בארגון. שיטות הפעלה, ניתוח עיסוקים ותכנון דרכי הארגון, ניהול עובדים, מוטיבציה וקידום אנושי, יחסי עבודה, תגמול ושכר.
 • יסודות המימון: מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתחום המימון וללמדם דרכי חשיבה ושיטות עבודה העומדות ביסוד ניהול פיננסי של חברות, תוך מתן דגש על טכניקות שונות המשמשות לקבלת החלטות. הנושאים הנכללים בקורס: הערכת נכסים פיננסיים, בדיקת כדאיות השקעה בפרויקטים, סיכון והקשר בין תשואה לסיכון, בניית תיק הנכסים של המשקיע, ההחלטות המימוניות של הפירמה והערכת אופציות.
 • יישומי מחשב: לימוד מקיף של תוכנות Office
 • מערכות מידע: חשיבות משאב המידע בארגונים, סוגי מערכות מידע ארגונית וניהולית, מערכות מידע סוגי חומרה/תוכנה, מידול תהליכים ונתונים, אפיון והתאמה של מערכות מידע בארגונים, שיקולים ניהוליים בבחירה והטמעה של מערכות מידע ניהול ובקרה.
 • אקסל לכלכלנים – מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים מעשיים בעיבוד וניטור נתונים מחקריים, כלכליים וסטטיסטיים באמצעות תוכנת אקסל.

 • כלים ממוחשבים לטיפול במידע: מושגים וצורות תפעול של מעבד התמלילים, סוגי ציוד נוספים במשרד הממוחשב, סוגי ציוד לפונקצית הקלט, סוגי ציוד לפונקצית העיבוד, פונקצית האחסון, פונקצית הפלט, פונקצית הפיזור, צורות התארגנות המשרד הממוחשב, הגורם האנושי במשרד הממוחשב. הכנת פרויקט במשרד ממוחשב.
 • התנהגות צרכנים: הקורס עוסק בניתוח מכלול התהליכים התפיסתיים ההתנהגותיים והחברתיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים המשקפים את האופי הבין תחומי של מדע חדש זה ומקורם בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה ואנתרופולוגיה. הקורס מתמקד בנושאים כמו פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, מעורבות הצרכן, זיכרון, למידה, שכנוע עמדות והעדפות וקבלת החלטות. הכלים הנרכשים בקורס מספקים למנהל הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ונועדו לסייע לו בעיצוב מאמצי השיווק באופן יעיל ומותאם להתנהגותם הצרכנית של קהלי המטרה.  בחומר הלימוד משובצים דוגמאות ואירועים הממחישים את האופי המיוחד של דפוסי הצריכה בארץ.
 • פיתוח  מיומנויות אקדמיות: הקורס יעסוק הכרת המאפיינים של כתיבה וקריאה אקדמית - מדעית; הקניית עקרונות הכתיבה האקדמית- מדעית; פיתוח מיומנויות של עיון בקורתי בטקסטים; פיתוח ההבנה של מאפייני ומרכיבי הטקסט האקדמי – מדעי תוך זיהוי מבנהו; פיתוח מיומנויות השימוש במבנים רטוריים של הבעה אקדמית; פיתוח היכולת לקרוא ולכתוב טקסטים אקדמיים. תכני הקורס: מהות החיבור האקדמי – מדעי: הטקסט ומאפייניו; תשתית המבנה הרטורי של ההבעה האקדמית: טיעונים, הוכחות, מסקנות; קריאה ביקורתית של טקסט אקדמי. המבנה הרטורי של ההבעה האקדמית. רציפות טכסטואלית, מבנים רטוריים שונים; כתיבת חיבור אקדמי: המתאר הכללי, חלקי החיבור האקדמי, מיון רעיונות במאמר, המרת טקסט, תמצית,  איסוף מידע,  הרלוונטיות שלו וסיווגו.   
 • ניהול טכנולוגי: יסודות ניהול הטכנולוגיה, סביבה עיסקית וניתוחה, ניתוח סביבה פנימית וחיצונית של מיזם טכנולוגי, אסטרטגיות של בידול, חברות הזנק ואסטרטגיות של חברות הזנק. 
 • ניהול פרויקטים: בעלי עניין, ה"משולש" – ביצועים, עלויות ולוח זמנים, מחזור חיים ושלבי פרויקט, הגדרת צורך ודרישות, בניית תקציב, ניהול איכות, ניהול סיכונים, ניהול משאבי אנוש, בחירת ספקים הערכת הפרויקט. 
 • מבוא לחשבונאות: מבוא לחשבונאות, עקרונות הרישום הדו-צידי, הרישום הראשוני ביומן, הנחות והחזרות, שטרות, הרישום הממוין בספר הראשי, מאזן בוחן, מס ערך מוסף, עדכוני סטורנו, ספרי עזר, ספרי קופה, שכר עבודה, ניכוי מס במקור, התאמות לביקורת, חשבונות סופיים, חישובים מסחריים.
 • חשבונאות פיננסית: חשבון הייצור, מלאי ספירה ושיטות ניהול והערכת רווח והפסד. השלמה והתאמה של הכנסות והוצאות, מימון חובות אבודים ומסופקים, פחת, מכירת נכסים, המאזן, יתרה לבירור, גיליון עבודה חזותי, דוחות כספיים, עקרונות חשבונאים, שותפויות, עסקה משותפת, משגור, עמותות ואגודות, חברה בע"מ.
 • יסודות המשפט העסקי: התאגידים לסוגיהם: תאגידים שלא למטרת רווח, עקרון הישות המשפטית הנפרשת של חברה בע"מ, שיקולים בהקמת חברה בע"מ, תזכיר החברה ותקנותיה, גיוס הון ע"י חברה בע"מ, דיני ניירות ערך, תשקיף ניירות ערך והנפקה דרך הבורסה, המסחר בניירות ערך, ניהול חברות בע"מ, פירוק חברות בע"מ, אגודות שיתופיות, דיני חוזים, שטרות, דיני עבודה.
 • יישומי מחשב בחשבונאות: הכרת המערכת הממוחשבת, שיטות לעיבוד נתונים חשבונאיים, טפסי הקלט ובדיקת הקלט, דוחות הפלט, ארגון קבצים ומבנה רשימות בהנהלת חשבונות, תהליכי עיבוד בהנהלת חשבונות, גבייה מלקוחות עפ"י חשבונות פתוחים, גיוס חובות והתחייבויות, החזרות מזומנים, שיקולים בהפעלת מערכת ממוחשבת, תרגול מעשי (פרויקט).
 • יסודות  SPSS: הקורס עוסק בניתוח שאלוני מחקר. הוא ניתן בלמידה מלאה מרחוק כולל כיסוי מלא בווידיאו לכל ההרצאות והתרגילים. הקורס מתמקד בסטטיסטיקה תיאורית, סינטקס, משתנים מחושבים וכן בהסקה סטטיסטית (מבחני t, ANOVA, X) מתאמים, צילווח ובדיקת כלי המחקר (מהימנות, ניתוח פריטים וניתוח גורמים). 
 • מבוא לסטטיסטיקה:  מטרת הקורס היא לימוד מושגי יסוד בסטטיסטיקה והסתברות. הקורס כולל מבוא לעולם הסטטיסטיקה, סולמות מדידה ומדדי מיקום מרכזי וכן מדדי פיזור ומדדי מיקום יחסי. בהמשך, הקורס עוסק גם בהתפלגות נורמלית (התפלגות ציוני תקן והעקומה הנורמלית הסטנדרטית) וכן בסוגיות שונות בהסתברות (מבוא להסתברות, הסתברות אחידה, פעולה במאורעות, הסתברות מותנה ועוד). 
 • מבוא לכלכלה - מיקרו – מהות הכלכלה: התכנון והמסחור, ההכנסות, התצרוכת והחסכון: פער כלכלי וחברתי, גורמי הייצור והתפוקה, מערכת השכר, כח העבודה, הייצור והשכר במשק ההון, גורמי הייצור, הביקוש, ההיצע והמחירים, תחרות חופשית ותחרות מוגדלת, התערבות הממשלה בכלכלה.
 • מבוא לכלכלה - מקרו – אמצעי התשלום במשק, הנפקת מטבע ע"י הבנק המרכזי, המזומן בידי ציבור, האמצעים הנזילים, השפעת הבנקים המסחריים על אמצעי התשלום, הבנק המרכזי והמדיניות המוניטרית, המיסוי, תקציבי הממשלה והמדיניות הפיסיקלית, מדור תקציב, מימון התקציב, מימון גרעוני, תהליכי אינפלציה, שפל במשק, תוצאות האינפלציה, סחר וכלכלה בינלאומית, מאזן התשלומים, שערי החליפין, עצמאות כלכלית.
 • כלכלת ישראל ושוק ההון: סקירה היסטורית של התפתחות המשק בישראל לפי תקופות, מעורבות הממשלה במשק, מדיניות פיסקלית ומוניטרית בישראל, תהליכי הפרטה בישראל.
 • ניהול שיווק שירותים: ארגוני שירות, תפיסה אסטרטגית-שירותית, מחקרי שוק, קשרי לקוחות, מערכות לשיפור שירות וניהול תהליכי שרות, אמנת שירות והפעלתה.
 • מבוא לחינוך פיננסי: מטרת הקורס היא להציג בפני המשתתפים את עקרונות הכלכלה ההתנהגותית וללמדם על ההטיות הפסיכולוגיות הקיימות במסגרת תהליך קבלת החלטות בתנאי אי וודאות כגון קבלת החלטות פיננסיות בחיי היום יום (ניהול תקציב, חסכונות, השקות וכו').
 • אתיקה בניהול ועסקים : הקורס עוסק בהקניית מושגי יסוד רלוונטיים להתמודדות עם שאלות מוסריות בניהול עסקים. הקורס יתמקד בזיהוי הבעיות המוסריות הכרוכות בתחומים שונים של הפעילות העסקית, ויחשוף את הסטודנטים לדילמות מוסריות באמצעות אירועים מהמציאות העסקית בישראל ובעולם.
 • חשבונאות ניהולית ותמחיר: החשבונאות הניהולית נסמכת על הנהלת החשבונות ועל החשבונאות הפיננסית על מנת לספק מידע שמסייע בקבלת החלטות, בתכנון פעילות העסק ובפיקוח על העסק.  המידע שמספקת החשבונאות הניהולית מיועד להנהלת העסק, על מנת להשיג את מטרות העסק באופן הטוב ביותר. החשבונאות הניהולית מסייעת בשלושה תחומים עיקריים:
  א.      איסוף נתונים וחישובי עלות
  ב.      תכנון וקבלת החלטות
  ג.       בקרה
  התמחיר מספק מידע על עלויות וסיווגן, והחשבונאות הניהולית משתמשת בו לצורכי תכנון קבלת החלטות ובקרה.
 • שוק ההון: הקורס עוסק בשווקי הון בישראל ובעולם. הקורס יחשוף את הסטודנטים לשוק ההון בישראל ובעולם   על המושגים והתהליכים הרבים והמגוונים בו ובדגש על מקומה של הבורסה לניירות ערך. מטרת הקורס היא להסביר את פעילותם של המתווכים הפיננסים בשוק ההון כגון בורסה, רשות לניי"ע, חתמים וכו' לצד מתן מושגים בסיסים בעולם שוק ההון. בחלקו השני של הקורס ילמדו הסטודנטים לתמחר מניות ואג"ח.
 • דידקטיקה של השיווק : קורס יישומי שמטרתו הכשרת המורים העתידיים להוראת המקצוע "שיווק וקידום מכירות" לתלמידי החטיבה העליונה בבתי הספר. הקניית מיומנויות הנחייה והוראה לקראת כתיבת והגשת פרויקט גמר ועבודת גמר, צמודי תוכניות לימוד. במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים במגוון כלים תקשוביים המשמשים משאבי עבודה שוטפים, הן למורה והן לתלמיד. הסטודנטים יכתבו עבודת גמר, יעסקו בהכנת פרזנטציה והצגתה. הסטודנטים יוכלו להקנות לתלמידיהם את היכולת להתמודד עם נושא ההערכה החלופית- כתיבת עבודה, כחלק מהלמידה המשמעותית. 
 • מתמטיקה למינהל עסקים: הקורס עוסק במגוון כלים מתמטיים בתחומי אלגברה וחשבון דיפרנציאלי  ואינטגרלי הדרושים לקורסי המשך במחלקה לניהול. פרק האלגברה כולל פונקציות, אי-שוויונים, חזקות ושורשים ומשוואות מעריכיות, לוגריתמים וכן סדרות (חשבונית, הנדסית וכללית) וחקירת משוואה ריבועית. המשך הקורס מתמקד בנגזרות מסוגים שונים, חקירת פונקציה, בעיות מינימום מכסימום וכן שימוש באינטגרלים לחישובים שונים (כולל שיטות אינטגרציה: הצבה, בחלקים ושברים חלקיים).
 • השקעות -  מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע בסיסי בנושאים הבאים: מושגים הקשורים לשוק ההון הישראל, תפקידו והשחקנים העיקריים בו;  הבנה בתהליך התיאורטי והמעשי של הערכת של נכסים פיננסיים: אגרות חוב ומניות; מודל מרקוביץ  לתיאוריה של תיקי השקעות, ומודל קביעת מחירי ניירות ערך (CAPM). בחלקו השני של הקורס יוצגו מכשירי השקעה כגון תעודות סל וקרנות נאמנות ומדדים למדידת ביצועיהם כן תוצג הקדמה לתחום המימון ההתנהגותי ויוצגו מספר הטיות בסיסיות. 

 • פילוסופיה בעידן הדיגיטלי - טכנולוגיות נמצאות בכל מקום. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים, חושבים, בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי תפישת עולם זו וכיצד היא מתפתחת הן שאלות המפתח של הפילוסופיה של הטכנולוגיה. בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות, כגון: מציאות וירטואלית ומתוגברת, מכוניות אוטונומיות, רובוטים חברתיים, טקסטילים חכמים ועוד.

 • התנהגות צרכנים - קורס התנהגות צרכנים עוסק בניתוח מכלול התהליכים התפיסתיים ההתנהגותיים והחברתיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. ונותן הבנה עמוקה על מה מניע צרכנים ואיך אפשר להבין את התנהגותם. הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים המשקפים את האופי הבין תחומי של מדע חדש זה ומקורם בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה ואנתרופולוגיה. הקורס מתמקד בנושאים כמו פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, מעורבות הצרכן, זיכרון, למידה, שכנוע עמדות והעדפות וקבלת החלטות. הכלים הנרכשים בקורס מספקים לאדם הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ונועדו לסייע לו בעיצוב מאמצי השיווק באופן יעיל ומותאם להתנהגותם הצרכנית של קהלי המטרה. בחומר הלימוד משובצים דוגמאות ואירועים הממחישים את האופי המיוחד של דפוסי הצריכה בארץ.

 • תכנון פיננסי -  הקורס מתמקד בתכנון ההתנהלות הפיננסית של כולנו בהיבטי היום-יום: תכנון תקציב, פנסיה וחיסכון. במסגרת הקורס ינתנו תכני העשרה בתחומי הבנקאות, פנסיה וכו'. המרצה בקורס היא מנהלת בכירה בארגון "פעמונים" שלו מאות מתנדבים ברחבי ישראל המסייעים למשפחות בתכנון פיננסי. בקורס יינתנו כללים פרקטיים ותלמד תוכנת מחשב לניהול תקציב. מצטיינים יוכלו להשתלב כמתנדבים בארגון.

 • דידקטיקה בהוראת כלכלה: מטרת הקורס להכין את הסטודנטים לקראת הוראת מקצוע הכלכלה בבתי הספר.בין הנושאים: הכרה והבנת נושאים עיקריים בתורת ההוראה ולימוד דרכי יישומם בהוראת הכלכלה, הכרת משאבי הלימוד בכלכלה (ספרים, כתבי עת, עתונות יומית, מקורות באתרי אינטרנט (בנק ישראל, בורסה, למ"ס ועוד), תכנון לימודים שנתי בכלכלה, הכנת מערכי שיעור, התנסות בבניית מבחנים (שאלות פתוחות וסגורות), בחירת דרכי הוראה והתאמתן לנושאי הלימוד בכתות הטרוגניות, הכרת בחינות גמר/בגרות ברמות השונות, התאמת סוג הערכה למטרה ולאוכלוסיית התלמידים.
 • ניתוח דוחות כספיים: קורס זה הנו קורס מתקדם בלימודי החשבונאות. במסגרת הקורס נלמדים הדוחות העיקריים של חברה ציבורית (דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד וכן דוח תזרים מזומנים).כל סטודנט בוחר חברה ציבורית אותה הוא מנתח וזאת על פי מבחנים ויחסים שונים. עבודת הגמר של הקורס היא דוח סיכום של הניתוח כאשר הדגש הוא על אינטגרציה ושילוב של כל המדדים תוך מתן פרשנות אישית לתוצאות. 
 • תקשורת שיווקית:  מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע והבנה תיאורטיים עם יכולת ניתוח והשלכה מעשית של התקשורת השיווקית האינטגרטיבית הכוללת את: תחומי הפרסום, יחסי ציבור, קידום מכירות, שיווק ישיר צינורות מפה לאוזן ותכנון קמפיין פרסומי ויחסי ציבור לארגונים ומוצרים. עם סיום מוצלח של הלימודים בקורס יוכל סטודנט לתכנן ולהציג קמפיין פרסומי וקמפיין יחסי ציבור.
 • ניהול משא ומתן: הקורס יסקור את המנגנונים הקיימים ליישוב קונפליקטים ויתמקד ביסודות ניהול המשא ומתן בסיטואציות של תקשורת בין-אישית ותקשורת ארגונית. הקורס יתנהל בשני מישורים מקבילים; במישור העיונינעסוק בגישות תיאורטיות לניהול משא ומתן, בגורמי הצלחה וכישלון של מו"מ ובסגנונות האישיים של המעורבים בתהליך המו"מ. במישור המעשי נעסוק בהקניית כלים ומיומנויות לניהול משא ומתן על כל שלביו החל מההכנה הנדרשת למו"מ דרך הפרקטיקות לניהול מו"מ ועד למשא ומתן בין-תרבותי.
 • פרויקט גמר בחשבונאות: סמינר מסכם בלימודי החשבונאות שמשלב  את כל הידע הנלמד בחשבונאות, חשבונאות ניהולית, דיני עבודה ומסחר, מימון ,ניהול פיננסי ויזמות עסקית. במסגרת הקורס הסטודנטים פותחים שותפות עסקית ומנהלים אותה לתקופה של  שנת מס .  במהלך  הפרויקט הסטודנטים עוסקים בניהול מלאי, הוצאת חשבוניות וקבלות,  הכנת משכורות, הכנת המחאות, ניתוח חשבונות ודיווחים לשלטונות המס. עבודת הגמר המסכמת לקורס הנה הצגת הנהלת חשבונות , דוח רווח והפסד ומאזן לשותפת עסקית. 
 • סמינריון בניהול עסקי:  מטרת הקורס היא לסייע ולהנחות את הסטודנטים לבצע עבודת מחקר מתחילתה ועד לסיומה. במסגרת הקורס נכללת חזרה על פרקים בשיטות מחקר ובסטטיסטיקה . על הסטודנטים לבחור סוגיה מעשית בתחומי הניהול והארגון המעסיקה ארגון  ולתכנן מחקר שיסייע לארגון להתייחס לסוגיה.
 • פרויקט גמר בחשבונאות - סמינר מסכם בלימודי החשבונאות שמשלב  את כל הידע הנלמד בחשבונאות, חשבונאות ניהולית, דיני עבודה ומסחר, מימון ,ניהול פיננסי ויזמות עסקית. במסגרת הקורס הסטודנטים פותחים שותפות עסקית ומנהלים אותה לתקופה של  שנת מס .  במהלך  הפרויקט הסטודנטים עוסקים בניהול מלאי, הוצאת חשבוניות וקבלות,  הכנת משכורות, הכנת המחאות, ניתוח חשבונות ודיווחים לשלטונות המס. עבודת הגמר המסכמת לקורס הנה הצגת הנהלת חשבונות , דוח רווח והפסד ומאזן לשותפת עסקית. 

 • פרויקט גמר במשאבי אנוש-   עיקר הקורס בהכוונת סטודנטים להגשת עבודת גמר מחקרית המביאה לידי ביטוי את הידע והמיומנויות אשר רכשו בעת לימודיהם בתחומים: התנהגות ארגונית, ניהול, משאבי אנוש  ושיטות מחקר. הקורס כולל מספר פגישות עם כלל הסטודנטים והנחייה אישית המלווה את הסטודנט בשלבי הכנת הפרויקט.

 • פרויקט גמר ביזמות - נושא היזמות יילמד בהיבט העסקי-כלכלי עם דגש על כדאיות כלכלית למיזמים (עיצוביים, אפליקציות, חנויות וכו'). בסיום הקורס כל קבוצת סטודנטים תכין ותציג תוכנית עסקית מלאה. עבודות מצטיינות יוצגו בתערוכת הבוגרים בכפוף להחלטת המרצה. התכנית העסקית היא למעשה איגוד הרעיונות העיצוביים, הטכנולוגיים לכדי מסגרת אחודה המובנת למשקיע עתידי. התכנית העסקית תתמקד בניתוח הסביבה העסקית, היבטי תחרות וכן תמחור המוצר עד הגעה לשווי ובדיקת כדאיות כלכלית להקמת העסק/מיזם. הקורס יכלול גם הרצאות פרונטליות בהן ייחשף הסטודנט לעולם העסקים בישראל ובעולם ובעיקר לדרך בה חושבים משקיעים.

 


*תחומי ההתמחות עומדים לבחירת הסטודנט אך אינם חובה לקבלת תואר. לימודי הוראה הינם חובה ולבחירת הסטודנט כמה מקצועות הוא מעוניין שיופיעו ברישיון ההוראה שלו.