יום פתוח

 

יום פתוח מקוון, יום רביעי 27.10.2021 בשעה 18:00

בתוכנית הצגת מסלולי הלימוד, הכרות עם הצוות המקצועי, מענה לשאלות.

לפרטים נוספים ולאישור השתתפות: יום פתוח 27.10.21