בעלי תפקידים

 

 

 

 

ד"ר גילה דנינו- יונה
מנהלת לימודי חוץ

limhead@wizodzn.ac.il

דורית אסיה
רכזת מינהל תלמידים
 

limprojcet@wizodzn.ac.il
04-8562577

רויטל הוזמי
רכזת מינהל מרצים ותוכניות לימודים

 

limhuz@wizodzn.ac.il
04-8562545

עפרה וילמונט
מרכזת מכירות ותפעול

 

limkurs@wizodzn.ac.il
04-8562557

מור סיריוטי
מרכזת שיווק, פרסום ומכירות

 

limtoar@wizodzn.ac.il
04-8562517