שכר לימוד

הסדרת שכר הלימוד הינה חלק בלתי נפרד מתהליך הרישום והבטחת מקומך בקורס.

חשוב לדעת כי מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.

 


 

ניתן להסדיר את שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות:

  • תשלומים בהוראת קבע* – יש להחתים את הבנק על טופס הו"ק (מצ"ב הטופס להורדה) ולהחזירו בפקס או במייל למדור שכר לימוד.
  • כרטיס אשראי* – פריסה לתשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
  • העברה בנקאית – בתשלום אחד בלבד: ח-ן 286000/29, סניף 891, בנק לאומי - 10.

לאחר ביצוע ההעברה אנא שלחו במייל למדור שכר לימוד אישור העברה כולל הפרטים הבאים :
שם המשלם, שם הסטודנט, ת.ז. הסטודנט, פירוט הסכום שהועבר, פרטי איש קשר במידת הצורך.

 

  • תשלום במזומן – יש להגיע אל מדור שכר לימוד בשעות הפעילות.
  • פיקדון צבאי  – בקורסים בהם ניתן לשלם באמצעות פיקדון יש לקבל אסמכתא המציינת פרטי הקורס וכן אישור מוסד מוכר.

לאחר קבלת המסמך יש לגשת לבנק הדואר (בצירוף תעודה מזהה) ולבצע העברת כספי הפקדון לחשבון המוסד. 

את הספח יש להעביר למדור שכר לימוד במייל: marina@wizodzn.ac.il

 

* מספר התשלומים יקבע לפי מועד הסדרת שכר לימוד ומשך הקורס.

 


שעות פעילות ודרכי התקשרות:

גב' מרינה סיבק, אחראית מדור שכר לימוד

טלפון: 04-8562511
מייל: marina@wizodzn.ac.il