שכר לימוד

הסדרת שכר הלימוד הינה חלק בלתי נפרד מתהליך הרישום והבטחת מקומך בקורס.

חשוב לדעת כי מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.

 


 

ניתן להסדיר את שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות:

  • תשלומים בהוראת קבע* – יש להחתים את הבנק על טופס הו"ק (מצ"ב הטופס להורדה) ולהחזירו בפקס או במייל למדור שכר לימוד.
  • כרטיס אשראי* – פריסה לתשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
  • העברה בנקאית – בתשלום אחד בלבד: ח-ן 286000/29, סניף 891, בנק לאומי - 10.

לאחר ביצוע ההעברה נא לשלוח בפקס או במייל אישור העברה כולל הפרטים הבאים (ניתן לעשות "השב" למייל זה):

שם המשלם, שם הסטודנט, ת.ז. הסטודנט, פירוט הסכום שהועבר, פרטי איש קשר במידת הצורך.

פקס: 04-8510759

  • תשלום במזומן – יש להגיע אל מדור שכר לימוד בשעות הפעילות.
  • פיקדון צבאי  – בקורסים בהם ניתן לשלם באמצעות פיקדון יש לקבל שובר מקור אשר מאפשר את משיכת הכסף מהבנק. 

את שובר המקור יש לאסוף ממדור שכר לימוד / משרד לימודי חוץ בשעות הפעילות (מומלץ) או לבקש לקבלו בדואר. 
לאחר קבלת השובר יש לגשת עמו לבנק כולל אישור מוסד מוכר להחתמה ומשיכת הכסף.
את הספח החתום יש להעביר במייל או בפקס למדור שכר לימוד.

 

* מספר התשלומים יקבע לפי מועד הסדרת שכר לימוד ומשך הקורס.

 


שעות פעילות ודרכי התקשרות:

גב' מרינה סיבק, אחראית קופה

טלפון: 04-8562511

לקבלת שובר פיקדון בלבד במשרד לימודי חוץ:

ימים א'-ה': 16:00-8:30.

(למעוניים להגיע אחרי השעה 16:00, יש לתאם טלפונית: 04-8562517,04-8562545 )