שכר לימוד

הסדרת שכר הלימוד הינה חלק בלתי נפרד מתהליך הרישום והבטחת מקומך בקורס.

חשוב לדעת כי מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.

 


 

את שכר הלימוד ניתן להסדיר באחת מהדרכים הבאות:
1. תשלומים בהוראת קבע – יש להחתים את הבנק על טופס הו"ק ( מצ"ב הטופס להורדה ) ולהחזירו במייל
    למדור שכר לימוד עם הפרטים הבאים: שם המשלם, שם ותעודת זהות של התלמיד.
    כמו כן, ניתן להקים את הוראת הקבע באמצעות האפליקציה של הבנק בו מתנהל חשבון  התלמיד או המשלם
    לפי קוד מוסד 35351 (נא להשאיר את השדות "הגבלת זמן" ו"הגבלת סכום" ריקים).
    יש להעביר את האסמכתא על אישור הוראת הקבע לגב' מרינה סיבק באמצעות דוא"ל לכתובת:  marina@wizodzn.ac.il   

2. תשלומים בכרטיס אשראיפריסה לתשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.

3. העברה בנקאית – בתשלום אחד בלבד: ח-ן 28600029, סניף 891, בנק לאומי – 10, לפקודת "המרכז האקדמי ויצו חיפה"
    לאחר ביצוע ההעברה אנא שלחו במייל למדור שכר לימוד אישור העברה כולל הפרטים הבאים :
    שם המשלם, שם ותעודת זהות של התלמיד, פירוט הסכום שהועבר, פרטי איש קשר במידת הצורך.
    פרטי מדור שכר לימוד: מרינה סיבק  בטלפון 04-8562511,  marina@wizodzn.ac.il

פיקדון צבאי  – בקורסים בהם ניתן לשלם באמצעות פיקדון יש לקבל אסמכתא המציינת פרטי הקורס וכן אישור מוסד מוכר.

לאחר קבלת המסמך יש לגשת לבנק הדואר (בצירוף תעודה מזהה) ולבצע העברת כספי הפקדון לחשבון המוסד.
את הספח יש להעביר למדור שכר לימוד במייל: marina@wizodzn.ac.il

 

* מספר התשלומים יקבע לפי מועד הסדרת שכר לימוד ומשך הקורס.

 


שעות פעילות ודרכי התקשרות:

גב' מרינה סיבק, אחראית מדור שכר לימוד

טלפון: 04-8562511
מייל: marina@wizodzn.ac.il