סטודיו לרישום וציור

 

סטודיו הוא מרחב העבודה של האמן. למידה של רישום וציור בשיטת הסטודיו משלבת הנחייה אישית של האמן, המקבלת חיזוק מהעבודה הקבוצתית ולמידת העמיתים. הקורס מאפשר לתלמיד להתנסות בחוויה של האמן המצייר בסטודיו.


סטודיו רישום וציור

סטודיו רישום וציור- מועד ינואר